729 Liters tryk tank

SOLGT
Godkendt til 6 bars tryk
Skueglas i toppen
Prøve udtag i siden.