Betingelser

Handelsbetingelser


Er der ikke aftalt andet, betales der for varen før forsendelse/afhentning af denne.


Er der indgået en muntlig købsaftale, er denne ikke bindende, før kunden har returneret en påtegnet ordrebekræftelse, der fremsendes ved bestilling. Ordre sættes i gang ved returneret påtegnet ordrebekræftelse.


Priser:

Alle priser der opgives er med mindre andet er skriftlig angivet, eksklusiv moms. Momsen tilgår ved fakturering.


Betaling:

Betaling 8 dage netto. Betales den fremsendte faktura ikke til tiden, vil der tilgå renter på 2% pr påbegyndt måned og ved undladt betaling, sendes først en rykker, hvor der er pålagt renter og gebyrer. Ved fortsat manglende betaling, fremsendes endnu en rykker med yderligere pålagte renter og gebyrer. Udebliver betalingen fortsat, bliver sagen uden yderligere varsel indgivet til retslig inkasso.


Levering:

Vi henholder os til de almindelige leveringsbetingelser i henhold til NL01,med mindre der er angivet andet her i handelsbetingelserne. Leveringsadressen forventes at være identisk med faktureringsadressen, med mindre andet er angivet.

Specielt hjemtagne vare tages ikke retur.


Fragt: 

Alle priser er eksklusiv fragt men vi arrangerer gerne fragten som lægges oven i prisen


Ansvar:

Ansvar – vi nedlægger forbud mod opstart af maskinen før denne er godkendt af arbejdstilsynet og evt. andre relevante myndigheder, eventuelle ændringer der skal foretages for godkendelse står for købers regning Der tages forbehold for trykfejl samt tekniske fejl på hjemmesiden.


Vi tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer og force majeure herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører. Dtmh er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader og andet direkte eller indirekte tab.


Særlige betingelser:

Varerne er købt som forefindes og fremvist.


Levering uden for Danmark:

Levering til øvrige lande kan kun foretages mod forudbetaling af varerne.