Varmevekslere

Vi handler med varmevekslere i mange udformninger. Eksempelvis kan nævnes autokølere eller hedeflader til produktionsindustrien. Her er der ofte meget overskudsvarme, der kan ledes andre steder hen.

 

Hvad er en varmeveksler?

 

En varmeveksler er et apparat, der er designet til at overføre kulde eller varme effektivt mellem to medier. De to medier er separeret af en væg/plade, så de ikke kommer i direkte kontakt med hinanden.

Pladevekslere kan være designet således, at gennemstrømningen af varmemediet og produktet, har en høj eller lav gennemstrømningstid. Endvidere kan de variere i størrelse og være opbygget af forskellige antal plader. Der er typisk en meget høj varme/kulde afgivelse i en pladeveksler, da overfladen er meget høj. Ulempen ved en pladeveksler er, at der ikke er meget plads imellem pladerne. Derfor skal produktet gerne være flydende og uden klumper, ellers vil pladeveksleren med sikkerhed sætte sig fast og tilstoppe.

 

Klumper i produktet?

 

Typisk vil man bruge en rørveksler, hvis et produkt har klumper i, således at den ikke stopper til. Ulempen ved en rørveksler er, at den fylder mere end en pladeveksler, da der skal mange meter rør til, før man har den samme overflade til varmeafgivelsen.

 

Frikølere

 

Vi handler desuden med fordampere, også kaldet frikølere - som også er varmevekslere. Her skal der typisk frigives varme for at generere noget køling. Det kan bl.a. være til kølerum eller supermarkeders kølediske m.m. Derudover leverer vi også køleflader til køle- og frostrum. Til sidst handler vi med kølekompressorer, ligeledes til kølerum, og hele køleanlæg til produktionskøling.

 

Om Danish Trading Maskinhandel

 

I 2010 blev DTMH grundlagt, hvor idéen var at handle med olie og olieaffald fra skibsindustrien. Senere blev vi omstruktureret til at handle med fabrikker, produktionsanlæg, tanke og maskiner. Vi opkøber, renoverer og videresælger bl.a. tanke, rustfrit udstyr , mixere, blandere og pakkemaskiner.